• 22° C

  • 2849.36 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Төрийн бодлогыг гэр бүлд суурилан хэрэгжүүлэх эрх зүй, тогтолцооны шинэчлэлд үнэт хувь нэмэр оруулж, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудыг хамгаалах, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх үйлчилгээг сайжруулах замаар Монгол хүний хөгжил, үндэсний дархлааг бэхжүүлэхэд байгууллагын зорилго оршино.