• 11° C

  • 2849.03 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Ивээлэн Эх Хүүхдийн Сувилал

ИВЭЭЛЭН эх хүүхдийн сувилал нь 60-80 хүн хүлээж авах хүчин чадалтай, цэвэр агаарт туршлагатай эмч нарын хяналтанд чанартай үйлчилгээ үзүүлн