• 9° C

  • 2849.18 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

С.Сүх-Очирын солонгос хэлний сургалтын төв

Солонгос хэлийг эх орондоо, эх хэлээ сурч байгаа мэт ойлгомжтой, хялбар аргаар сурах боломжийг хангасан тусгай сургалттай.