• 11° C

  • 2849.18 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

“Эм Ай Ю” дээд сургууль

“Эм Ай Ю” дээд сургуулийн хамт олныг төлөөлөн та бүхэнтэй мэндчилж байгаадаа туйлын их баяртай байна.
Манай сургуулийн эрхэм зорилго бол оюутнууддаа чанартай боловсрол эзэмшүүлж, тэднийг зан чанарын хувьд төлөвшүүлэн 21-р зуунд өрсөлдөх чадвартай, шударга, үнэнч, шилдэг удирдагчдыг бэлтгэн гаргах юм. Бид сургалтын олон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд олон орноос эрдэмтэн багш нарыг урин хичээл заалгахын зэрэгцээ багш, оюутан, ажилчдын дунд гэр бүлсэг дулаан уур амьсгалыг бүрдүүлэхийг зорин ажиллаж байна.