• 9° C

  • 2849.18 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Энэрэл-МАМОЦ эмнэлэг

Манай эмнэлэг нь анх 1993 онд амбулаторийн хэлбэрээр байгуулагдсан бөгөөд 1994 оноос клиник эмнэлэг болон өргөжиж үйл ажиллагаагаа амбулаториор мөн өвчтөнийг хэвтүүлэн эмчлэх чиглэлээр явуулж ирсэн. 2003 оноос Магадлан Итгэмжлэгдсэн эмнэлэг болон хуулийн дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэж үйлчлүүлэгчдийн талархалыг хүлээн ажиллаж байна. 2019 оны 09-р сарын 20 ны өдрөөс эхлэн тусламж үйлчилгээний төрлөө нэмэн эмэгтэйчүүд, дотор, мэдрэл, уламжлалт, нөхөн сэргээх чиглэлээр тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна