• 19° C

  • 2849.36 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

WOW chicken

Хамгийн чухал нь юу гээч. 100% Hаnd Made шүү манайхаан. Everyday fresh. Always tasty.